Home

Effectief armoedebeleid

Voor mensen met een laag besteedbaar inkomen is het niet altijd gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Een effectief armoedebeleid is voor  deze mensen dan ook van groot belang. Op deze site vindt u beschrijvingen van aanpakken en initiatieven, waarvan betrokkenen hebben aangegeven dat die in de praktijk goed werken. Met deze site wil het ministerie van SZW een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling en daarmee aan een effectief armoedebeleid in Nederland.

 

Mocht u zelf een initiatief of aanpak willen plaatsen op deze site, vul dan dit format in en stuur het naar armoedeestafette@minszw.nl.