Home

Armoebestrijding als prioriteit van het Nederlandse EU-voorzitterschap


In 2010 spraken de EU-lidstaten af om in tien jaar tijd 20 miljoen mensen uit de armoede te helpen. Maar anno 2016 lopen er in de EU cumulatief ruim 4 miljoen méér mensen een kans op armoede of sociale uitsluiting.

Armoede in Nederland is, in vergelijking met andere Europese lidstaten, relatief laag. Na Tsjechië, heeft Nederland het laagste percentage mensen met een risico op armoede of sociale uitsluiting. Desondanks is ook in Nederland de armoede sinds de crisis gestegen.

Dat het tij moet keren, is iedereen het in de EU over eens. Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap vraagt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht voor armoedebestrijding met als doel om kennis en ervaring uit te wisselen. De integrale aanpak van armoedebestrijding staat hierbij centraal.

Via deze portal wordt ingezet op verzamelen en verspreiden van goede voorbeelden van deze integrale aanpak – uit binnen en buitenland.

Heeft of kent u zelf een goed voorbeeld van een integrale aanpak van armoede wat andere partijen in Nederland of de EU kan inspireren? Stuur dan een mail naar Postbuseffectiefarmoedebeleid@minszw.nl

 

Bekijk hier het Addendum met goede voorbeelden uit heel Europa.

Alles weten over het Nederlandse EU-voorzitterschap? Volg @EU2016NL & #EU2016NL, bezoek de site EU2016.nl & kijk naar EU2016NL op Instagram!