Home

Informele bijeenkomst Sociaal Beschermingscomité

29-03-2016

Het Sociaal Beschermingscomité (Social Protection Committee, SPC) is een ambtelijk comité dat de Raad voor sociale zaken en werkgelegenheid (EPSCO Raad) adviseert over beleid inzake sociale bescherming en sociale inclusie. Het comité bestaat uit senior beleidsmakers uit alle EU-lidstaten en de Commissie en komt ongeveer 1 keer per maand bijeen in Brussel. Elk halfjaar vindt er een informele bijeenkomst van het SPC plaats in de lidstaat die op dat moment het voorzitterschap van de EU bekleedt. Omdat Nederland dit halfjaar voorzitter is, zal de informele SPC op 29 en 30 maart in Amsterdam plaatsvinden. Tijdens de informele SPC in Amsterdam staan Raadsconclusies (politieke verklaring) over het belang van een integrale aanpak van armoede op de agenda.

Om te illustreren hoe zo’n integrale aanpak eruit ziet, zullen drie verschillende landen een goed voorbeeld uit hun land presenteren – waaronder Nederland.

Meer info over het SPC.