Home

Annual Convention for Inclusive Growth (Brussel)

21-03-2016

In het kader van de EU2020 strategie en de armoededoelstelling, heeft de Europese Commissie een platform opgericht met als doel om stakeholders binnen Europa op het gebied van armoedebestrijding bij elkaar te brengen en ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen.


Dit jaar staat de jaarlijkse bijeenkomst in het teken van ‘inclusieve groei’.  Zie voor meer informatie de officiële website.