Home

Informele MISSOC (mutual information system on social protection) bijeenkomst (Amsterdam)

06-06-2016

MISSOC is een informatie systeem dat gegevens bevat over nationale sociale zekerheidssystemen van 32 landen. Handig, voor als je bijvoorbeeld gaat verhuizen en wilt weten hoe de kinderbijslag is geregeld in een ander land. Maar ook voor wetenschappers en beleidsmakers bevat het waardevolle data om ontwikkelingen te monitoren en systemen met elkaar te vergelijken. MISSOC is onderdeel van het European Social Policy Network dat is opgericht om de Europese Commissie te voorzien van onafhankelijke analyses over sociaal beleid. Elk half jaar wordt MISSOC uitvoerig onder de loep genomen door experts uit de deelnemende landen.


Sociale bescherming is van essentieel belang om te waarborgen dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien - en dat van hun kinderen. Toch groeien in Europa veel kinderen op in armoede. Tijdens de MISSOC bijeenkomst op 6-7 juni zal Nederland daarom extra aandacht schenken aan de bestrijding van armoede onder kinderen aan de hand van een goed voorbeeld van een Nederlandse gemeente en een panel discussie met verschillende stakeholders, waaronder Eurochild.