Home

De armoede aanpak van Utrecht Inclusief

09-06-2016
Interview met een beleidsadviseur en EU vertegenwoordiger

Door: Lisa Smit

‘Eigenlijk spreken we liever van een armoede aanpak, niet beleid. Dan is het duidelijk dat niet alleen de gemeente armoede bestrijdt.’ Aan het woord is Sabine Quak, senior beleidsadviseur armoede en schuldhulpverlening bij de Gemeente Utrecht. ‘Voor mij staat de samenwerking met maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen centraal. Ik word blij van enthousiaste mensen die ergens voor gaan.’

Zoals wie?
‘Zoals de mensen van U Centraal, die themabijeenkomsten over echtscheiding en ontslag organiseren. Dit soort levensgebeurtenissen vormen een kantelpunt voor mensen die risico lopen op armoede en schulden. We weten uit onderzoek dat je blik vernauwt als je in dit soort problemen komt: je IQ daalt letterlijk. Daarom loopt er nu een pilot voor life events. De themabijeenkomsten vormen preventieve ondersteuning, aangevuld door een pragmatisch gripbudget om mensen een steuntje in de rug te bieden. Panteia voert het evaluatieonderzoek uit. Dat onderzoek geeft input voor ons advies hoe levensgebeurtenissen vanaf 2017 structureel kunnen worden aangepakt. Dit past bij de nieuwe insteek van de armoede aanpak, waarbij Utrecht inzet op het vroegtijdig voorkomen van armoede en schulden. Maar daar zit de politiek-bestuurlijke spanning: het gripbudget neemt nu namelijk geld weg van steun aan mensen die langdurig in armoede zitten.’

Delen jullie dit soort pilots met anderen?
‘Op 29 maart heeft onze directeur Toke Tom tijdens een EU bijeenkomst van de informele SPC onze armoede aanpak Utrecht Inclusief gepresenteerd. Toen dit verzoek binnenkwam, dacht ik eerst: wat leuk dat we zijn gevraagd! En vervolgens: wat gaat dit veel tijd kosten. Alles omzetten naar het Engels, het is al zo druk… De prioriteit van een gemeente ligt bij nationale zaken.’

Inmiddels is EU vertegenwoordiger Bharti Girjasing aangeschoven.

Hoe is dat om te horen als lobbyist – pardon, vertegenwoordiger voor de gemeente in Brussel?
‘Ik begrijp het wel. Maar ondanks dat zijn we internationaal erg actief. We geven mede invulling aan het Pact van Amsterdam, waarin armoede is opgenomen als één van de twaalf stedelijke prioriteiten. In Eurocities verband wisselen we kennis uit met andere Europese steden, oefenen we invloed uit op Europese wet- en regelgeving en vormen we partnerschappen voor de aanvraag van Europese fondsen. We doen niet meer aan zustersteden: die hebben een slecht imago in Nederland. Het is complexer om op korte termijn aan te tonen wat een zusterstad relatie oplevert.
De media maken snel de link met ontwikkelingssamenwerking. Door het EU voorzitterschap hebben we nu nauw contact met het ministerie van BZK, dat de partnerschappen in het Pact coördineert.’

Wat zou je anders willen zien in een volgend voorzitterschap?
‘Betrek het volgende land dat voorzitter wordt meteen bij je huidige activiteiten. We maken ons niet zo’n zorgen om Slowakije, maar Malta heeft al aangegeven dat stedelijke issues voor hen geen prioriteit heeft.’
Sabine vult aan: ‘Dat zou zo zonde zijn. Ook al zoek ik het internationale niet actief op: ik word toch goed op de hoogte gehouden door Bharti. Dat kan alleen als er internationaal uitwisseling is in verbanden zoals Eurocities.’

Nog een laatste wens?
Sabine denkt even na, en knikt dan instemmend. ‘Ja, ik denk toch: werk vanuit de bedoeling. Dat proberen we in Utrecht te doen. Bedenk voor jezelf iedere keer: waar doen we het voor? Denk niet te veel vanuit systemen of regels, maar meer vanuit de mensen in de stad.’

Meer weten? Sabine (s.quak@utrecht.nl) en Bharti (b.girjasing@utrecht.nl) staan open voor vragen.