Home

‘Deventer is een voorstander van netwerksamenwerking’

22-06-2016
Interview met een wethouder, manager maatschappelijke ontwikkeling en beleidsmedewerker

Door: Lisa Smit

‘Deventer heeft als Hanzestad van oudsher een internationaal en multicultureel karakter. Begin jaren ’90 ontstond er in Deventer een humanitaire actie na de Roemeense revolutie. Een Deventenaar had kennissen in Sibiu en is gewoon langs de deuren gegaan om andere Deventenaren erbij te betrekken. De initiatieven schoten uit de grond. Bibliotheken en scholen hier werkten bijvoorbeeld samen met bibliotheken en scholen in Sibiu. Na een tijd benaderden burgers de gemeente: kunnen we niet nauwer samenwerken? Zo ontstond het gemeentelijk partnerschap met Sibiu. Door actief optreden van Deventer is het contact tussen de Roemeense overheid en ngo’s daar sterk verbeterd. Inmiddels kunnen wij ook veel van onze Roemeense collega’s leren.’ Internationaal beleidsmedewerker Nicoleta Mitut spreekt vol trots over haar geboorteland en de samenwerking met haar stad: Deventer.

Wat leren jullie van Roemenië?
Collega Edwin van Staveren: ‘Roemenië kiest ervoor om hoogopgeleide professionals in te zetten om mensen in armoede te helpen. Daarnaast moeten daar alle HBO en universitaire studenten minstens een half jaar maatschappelijke stage lopen. Zo maak je vrijwilligerswerk vanzelfsprekender en heb je een continu aanbod van structurele vrijwilligers. De samenwerking met Sibiu leert ons ook om niet alles als verantwoordelijkheid van de gemeente te zien. In Roemenië kennen ngo’s de nationale beleidsdoelstellingen goed. Op basis daarvan benaderen zij lokale overheden om projecten uit te voeren. Nederlandse gemeenten zetten projecten uit bij ngo’s, maar wij kunnen ook eens kijken welke ideeën ngo’s zelf hebben.’

Zoals een bezoek aan Sibiu?
‘Staatssecretaris Klijnsma wilde in het begin van het EU voorzitterschap een ideeëngenerator voor de aanpak van armoede en schulden. Wij hebben toen geopperd om de peer review in januari te houden over sociale wijkteams. Roemenië was daar ook bij en zo ontstond het idee om een bezoek aan Sibiu met de staatssecretaris te organiseren. Onze uitwisseling met Sibiu is de laatste jaren vooral gericht op zorg, jongeren en cultuur. Door de wens van de staatssecretaris om met een nieuw EU lid te praten, is het partnerschap nu ook meer gericht op armoede en schulden.’

Het voorzitterschap staat goed op het netvlies van de gemeente?
‘Het EU voorzitterschap heeft voor Deventer wel een extra dimensie opgeleverd, ja. We zijn vanaf het begin bij verschillende EU bijeenkomsten geweest. Wat we leren door internationale uitwisseling, koppelen we vaak terug in de G32. We zijn voorstanders van netwerksamenwerking: met meerdere partijen in hetzelfde buitenlands gebied actief zijn. Zo bereiken we samen een groter maatschappelijk effect. We hebben altijd op deze manier samengewerkt in Turkije en Roemenië en nu met name in Oeganda. Zolang er maar een Deventer maatschappelijk middenveld actief is. Door die internationale samenwerking krijgen we ook meer contact met Nederlandse gemeenten en partijen zoals Divosa, NVVK en de VNG. Heb je dit rapport van Movisie, of dit rapport van Platform 31 trouwens al gezien?’
Wethouder Jan Jaap Kolkman schuift aan.

Wat speelt er nu op het gebied van armoedebeleid in Deventer?
‘Het bestrijden van kinderarmoede via een klein budget per kind van Stichting Leergeld. Het gaat niet alleen om het rechtvaardigheidsidee, maar het is ook in het eigen belang van een gemeente om niet op voorhand menselijk kapitaal te vernietigen. Dat gebeurt als je geen oog hebt voor kinderarmoede als specifiek probleem. We bespreken het Kindpakket – als een meer structurele ondersteuning – nu in de raad. We richten ons vooral op kinderen, allochtone ouderen en empowerment van vrouwen via Eigen Kracht. Vaak komen die doelgroepen natuurlijk samen. Zo leidt een scheiding tot de verdeling van armoede en richten veel van onze projecten zich op alleenstaande moeders. Op die manier werken we aan de ambitie van Deventer: Rijksbeleid op het gebied van armoede en schulden in de lokale context omzetten.’

Meer weten? Benader Edwin (e.van.staveren@deventer.nl).

Jan Jaap Kolkman, Nicoleta Mitut en Edwin van Staveren

Jan Jaap Kolkman, Nicoleta Mitut en Edwin van Staveren

Staatssecretaris Klijnsma bezocht eind mei een project van Diakoniewerk International Association in de Roemeense stad Sibiu. Deze organisatie biedt een werkplaats voor mensen met een beperking.

Staatssecretaris Klijnsma bezocht eind mei een project van Diakoniewerk International Association in de Roemeense stad Sibiu. Deze organisatie biedt een werkplaats voor mensen met een beperking.