Home

‘Iedereen is tegen kinderarmoede. Dat verbindt.’

30-06-2016

Interview met een beleidsadviseur van de Kinderombudsman

Door: Lisa Smit

Op een zonnige dinsdagochtend spreek ik met Coby van der Kooi, senior beleidsadviseur bij de Kinderombudsman. ‘Kinderarmoede is een van onze prioriteiten. De taak van de Kinderombudsman is om te kijken of kinderrechten in Nederland goed gewaarborgd zijn. We beroepen ons daarbij vaak op artikel 27 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarin staat dat ieder kind recht heeft op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar ontwikkeling. Wie kan daar nou tegen zijn? We zijn het er allemaal over eens dat kinderarmoede geen goed idee is.’

En toch bestaat het.
‘Helaas wel. Maar het is dus ook een thema waarop je goed kunt verbinden. Ik geef nu bijvoorbeeld voorlichting aan gemeenten over het Kindpakket. Ik ben in Meppel en Roosendaal geweest en binnenkort bezoek ik een gemeente in Friesland. Dit pakket aan praktische voorzieningen hebben we ontwikkeld naar aanleiding van ons onderzoek naar kinderarmoede uit 2013. Staatssecretaris Klijnsma heeft de Kinderombudsman – nu Margrite Kalverboer – gevraagd om een vervolgonderzoek uit te voeren. We zijn nu de methodologie verder aan het ontwikkelen. We zijn blij dat er een nieuw onderzoek komt. Het kan niet zo zijn dat kinderen die toevallig opgroeien in een gezin met weinig geld, niet mee kunnen doen.’

Wat is de insteek van de nieuwe Kinderombudsman?
‘Margrite Kalverboer is nog bezig met het bepalen van haar precieze koers. Maar ik kan wel een tip van de sluiter oplichten. Haar koers zal in ieder geval vanuit het belang van het kind worden bedacht. Als hoogleraar heeft Margrite het ‘Best Interest of the Child’ of BIC-model ontwikkeld. Met zo’n assessment bepaal je op een objectieve manier welk besluit in het belang van het kind is. Je kunt het gebruiken in bijvoorbeeld echtscheidingen, maar ook beleidsmatige keuzes. Tot nu toe heeft Margrite het vooral toegepast in het vreemdelingenrecht en kinderpardon zaken.’

Ik sprak laatst een jurist die zei dat het BIC-model altijd leidt tot de conclusie dat het kind in Nederland moet blijven…
‘Op het eerste gezicht lijkt dat zo. Margrite heeft onderzocht dat een kind na vijf jaar verblijf in Nederland zo geworteld is, dat het niet in het belang van het kind is om naar het land van herkomst te worden gestuurd. Ik vraag me altijd af: hoe kan het dat kinderen na vijf jaar nog steeds geen duidelijkheid hebben over of ze mogen blijven of niet? Moeten we daar niet iets aan veranderen? Het assessment laat trouwens ook zien welke factoren – familie, onderwijs, huisvesting – nog ontbreken in het land van herkomst. Dat is in ieder geval nuttig, of een kind nu mag blijven of niet.’

Wisselen jullie op het gebied van armoede kennis uit met andere landen?
‘We zijn internationaal gezien vooral actief in de Europese koepel voor Kinderombudsmannen: ENOC. Zelf vind ik de Kinderombudsman van Griekenland, George Moschos, inspirerend. Hij signaleert dat tijdens de opgelegde bezuinigingen in Griekenland helemaal niet gekeken is naar kinderarmoede. Dat is wel schrikken als je dat hoort: dat kinderen naar de opvang of een kinderdorp moeten, omdat Griekse ouders gewoon geen eten hebben. Tijdens het Nederlands voorzitterschap hebben we een kritische noot kunnen geven tijdens de MISSOC bijeenkomst over kinderarmoede. Margrite deed dat als een van haar eerste optredens en volgens mij deed zij dat heel goed. Ik vind het een plicht om vanuit Nederland naar andere landen te gaan en kennis uit te wisselen. De problematiek is grensoverschrijdend en je pikt snel signalen op.’

Wat is de grootste uitdaging in de strijd tegen armoede onder kinderen?
‘De grootste uitdaging in de toekomst op het gebied van kinderarmoede is denk ik het daadwerkelijk terugbrengen van het aantal kinderen in armoede. Wanneer gaan we daar eens 50.000 per jaar vanaf halen? Het zou toch geweldig zijn als we dat voor elkaar krijgen? Een andere uitdaging is het betrekken van kinderen in deze opdracht. Als je beleid maakt over kinderen, vraag dan ook aan kinderen wat hen een goede oplossing lijkt. Zoek kinderen op die zelf in armoede leven, of zelf in de jeugdzorg zitten. En vraag aan ze: wat denk jij?’

Ook meedenken? Mail Coby (coby.vanderkooi@dekinderombudsman.nl). 

Coby van der Kooi, senior beleidsadviseur bij de Kinderombudsman

Coby van der Kooi, senior beleidsadviseur bij de Kinderombudsman.