Home

 

Links

Volg voor meer nieuws en updates het officiële Twitteraccount van het Nederlandse EU-voorzitterschap #EU2016NL. Tweets in zowel het Nederlands als Engels. 

EU2016

Het voorzitterschap van de EU wisselt elk halfjaar. De taak van de EU-voorzitter is vooral om compromissen te smeden tussen de 28 EU-landen en tussen de Europese instellingen, zoals de Raad van Ministers, Europese Commissie en Europees Parlement.

Het voorzitterschap biedt kansen om aandacht te vragen voor zaken die Nederland belangrijk vindt. Op de officiële site van het Nederlandse EU-voorzitterschap leest u meer

EU2020

Europa 2020 is de groeistrategie van de EU. In 2010 spraken de EU en alle lidstaten  af om 10 jaar samen te werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang en stelden daartoe 5 doelstellingen vast – waaronder:

Armoede en sociale uitsluiting bestrijden: ten minste 20 miljoen minder mensen die slachtoffer van armoede en sociale uitsluiting zijn of dreigen te worden

Op de officiële site van de EU2020 strategie vindt u informatie over de strategie, de doelstellingen en landenspecifieke informatie. 

Publicatie: Nederland Langs de Europese meetlat

Ter gelegenheid van het Nederlandse voorzitterschap publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek ‘Nederland langs de Europese meetlat’. De publicatie vergelijkt Nederland met de andere 27 lidstaten van de EU op het terrein van o.a. jeugdwerkloosheid, armoederisico en arbeidsmarkt. 

Rapporten en Publicaties van de EU

De Europese Unie beschikt over veel kennis. Regelmatig komen er nieuwe rapporten uit. DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie beschikt over een handige catalogus en de mogelijkheid om te abonneren op gedrukte versies van  publicaties en aan te melden voor een berichtendienst om geattendeerd te worden op nieuwe online-publicaties. 

Openbare raadplegingen

Voordat de EU beleid en wetgeving maakt, vraagt zij regelmatig burgers en belanghebbenden om hun mening. 

Hier staat een overzicht van lopende openbare raadplegingen – onder andere over de Europese pijler van sociale rechten. Tot eind 2016 kan een vragenlijst worden ingevuld – zowel namens een organisatie als op persoonlijke titel.

De raadpleging zal dienen om de rol, het bereik en de inhoud van de Europese pijler van sociale rechten te bespreken, na te denken over de specifieke behoeften van de eurozone en in debat te gaan over de specificiteit van de voorgestelde beginselen.