Home

Addendum integrale aanpak armoede

16-06-2016

Tijdens de EPSCO Raad vandaag zijn de Raadsconclusies van de Europese Raad aangenomen. Staatssecretaris Klijnsma werkte de afgelopen maanden aan het agenderen van een integrale aanpak van armoede bij de EU en de lidstaten. In het kader van kennisuitwisseling en implementatie heeft het Nederlands EU voorzitterschap best practices van een groot aantal lidstaten gebundeld in een Addendum – nu hier voor het eerst online te bekijken.

Een integrale aanpak van armoede is een van de prioriteiten van het Nederlands EU-voorzitterschap. Om het belang hiervan hoog op de agenda van zowel de EU als de lidstaten te plaatsen, heeft de staatssecretaris van SZW de afgelopen maanden gewerkt aan Raadsconclusies waarmee alle lidstaten het belang van een integrale aanpak van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting onderschrijven. Naast de presentatie van het Addendum tijdens de EPSCO Raad, zal de staatssecretaris op maandag 20 juni hier aandacht voor vragen tijdens de ESN conferentie ‘The future is local!’