Home

“De uitkomsten van deze Peer Review kunnen bijdragen aan de bevordering van een integrale aanpak van armoede – op lokaal en nationaal niveau”

11-05-2016

Dat is een van de conclusies van onderzoeker Jan Vrancken, die in opdracht van de Europese Commissie een uitgebreid ‘synthesis rapport’ heeft opgesteld over de Peer Review die SZW in januari organiseerde over de inzet van sociale wijkteams bij de bestrijding van armoede. Eerder verscheen hierover al een kort verslag. Het synthesis rapport is inmiddels afgerond en gepubliceerd. Het rapport gaat in op de beleidscontext op zowel EU niveau als in Nederland; geeft een weergave van het beleid en de ervaringen van de landen en stakeholders die deelnamen; biedt een samenvatting van de brainstorm en somt de belangrijkste leerpunten op.

Bekijk het rapport.