Home

ESN conferentie ‘The future is local!’

22-06-2016

Begin deze week staat in het teken van de conferentie ‘The future is local!’ van het European Social Network. Op 20, 21 en 22 juni is het World Forum in Den Haag omgetoverd tot een internationale smeltkroes van ongeveer 300 professionals. Hoe kunnen lokale overheden en publieke instellingen beter samenwerken met lokale gemeenschappen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden? Naast keynote speakers zoals staatssecretaris Klijnsma en burgemeester Aboutaleb, waren verschillende ngo’s en organisaties betrokken bij het organiseren van workshops. Zo lichtte de Gemeente Den Haag haar pragmatische aanpak van jeugdwerkloosheid in de Schilderswijk toe. Ook organiseerde Cordaid samen met de Oostenrijkse social enterprise Magdas Hotel een workshop over sociaal ondernemerschap. De Kinderombudsman en Defence for Children sloten aan bij de integrale benadering van armoede en sociale uitsluiting door een workshop te geven over kindermishandeling. Voor staatssecretaris Klijnsma was de ESN conferentie een mooie gelegenheid om het Addendum met best practices (zie hier) te delen met een groter publiek. Ook heeft zij in haar toespraak teruggeblikt op de inspanningen op het gebied van armoedebestrijding tijdens het Nederlands EU voorzitterschap.