Home

Het Sociaal Beschermingscomité concludeert: Armoedebestrijding vergt een integrale aanpak

11-03-2016

Het Sociaal Beschermingscomité concludeert: Armoedebestrijding vergt een integrale aanpak

Het Sociaal Beschermingscomité (Social Protection Committee, SPC)is een beleidsforum voor lidstaten en de Europese Commissie dat onder andere de sociale omstandigheden in de EU en de ontwikkeling van het beleid inzake sociale bescherming in de lidstaten monitor. Het produceert ook rapporten en adviezen – op eigen initiatief of op verzoek van de Raad of de Commissie - over sociale inclusie, gezondheidszorg, langdurige zorg en pensioenen in het kader van de Europa 2020-strategie. Recent heeft het SPC haar rapport over 2015 gepubliceerd. Daarin wordt de balans opgemaakt van de recente hervormingen van het sociaal beleid in de EU. Het rapport belicht de belangrijkste uitdagingen voor de EU-beleidsmakers op het gebied van sociale inclusie, armoedebestrijding, Roma insluiting, pensioenen, gezondheidszorg en langdurige zorg nodig heeft en bevat een analyse van de hervormingen om deze uitdagingen te overwinnen. Ten aanzien van armoedebestrijding benadrukt het SPC het belang van een integrale aanpak.

Lees het rapport.