Home

Kinderen zijn de toekomst en ongelijkheid is niet eerlijk

11-05-2016

UNICEF positief over welzijnsgelijkheid van Nederlandse kinderen

Het welzijn van kinderen, alle kinderen, is een bepalende factor met muldimensionale positieve correlaties – zowel economisch, sociaal als moreel, voor het individu en de maatschappij, voor nu en in de toekomst. Hoe hoger het welzijn, hoe beter. Mits dit geldt voor alle kinderen.

Het recent verschenen rapport “Fairness for Children. A league table of inequality in child well-being in rich countries” van UNICEF – de 13de in een reeks van rapporten over het welzijn van kinderen in welvarende landen – gaat in op het thema ‘ongelijkheid in welzijn van kinderen’. Het rapport vergelijkt 41 rijke landen – ook in tijd - op het verschil tussen de meest begunstigde groep en meest achtergestelde groep kinderen ten aanzien van de dimensies inkomen, onderwijs, gezondheid en levensvoldoening. Hoe kleiner het verschil tussen deze twee groepen, hoe kleiner de kans op armoede, schooluitval, gezondheidsklachten en gevoelens van uitsluiting. En hoe langer het verschil aanhoudt, hoe groter de kans op maatschappelijke- en toekomstige achterstand.

Volgens het rapport doet Nederland het relatief gezien erg goed. In algemene zin – op basis van alle vier de dimensies – scoort Nederland 6de van de totaal 41 landen en 4de wanneer alleen gekeken wordt naar EU lidstaten.

Ten aanzien van de dimensie inkomen is de ongelijkheid tussen 2008 en 2013 – ondanks de crisis - nauwelijks gewijzigd en staat Nederland op de 8ste plaats. Deze score geldt ook voor de dimensie gezondheid, ondanks een lichte groei in ongelijkheid ten nadele van de minst bevoorrechte groep. Op het gebied van onderwijs is tussen 2006 en 2012 een kleine vernauwing van de kloof te zien maar behoort Nederland met de 30ste plek tot de landen waar de ongelijkheid het grootst is. Daar staat tegenover dat Nederlandse kinderen zich gelukkig prijzen en het verschil minimaal is. Ten aanzien van het domein levensvoldoening staat Nederland daarmee op nummer één.