Home

Klijnsma volgende week naar Europees Economisch en Sociaal Comité

12-02-2016

Volgende week donderdag (18/2) zal staatssecretaris Jetta Klijnsma acte de presence geven in het EESC (Europees Economisch en Sociaal Comité). Zij zal daar de Nederlandse voorzitterschapsprioriteiten toelichten. Het Comité is een EU-adviesorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangengroepen. Het adviseert de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement over EU-aangelegenheden en fungeert daarmee als brug tussen de EU-besluitvormingsinstanties en de burgers.