Home

Projecten subsidieregeling armoede en schulden zetten in op kwetsbare groepen

05-12-2016

Het derde tijdvak van de subsidieregeling armoede en schulden is op 17 juni 2016 gesloten. In deze ronde zijn veertien aanvragen toegekend voor activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Op 1 februari 2017 opent het vierde tijdvak van de subsidieregeling. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer.

Nadruk op kwetsbare groepen

In het derde tijdvak van de subsidieregeling is extra aandacht besteed aan het bereiken van kwetsbare groepen, waaronder kinderen uit minimagezinnen en jongeren met risico op schulden. Er zijn verschillende projecten die deze groepen ondersteunen. Zo gaat Diversion het gesprek aan met jongeren over geld om taboes te doorbreken en breidt Resto van Harte het aantal KinderResto’s uit waarin wordt gesproken over betaalbare gezonde voeding. Alleenstaande oudergezinnen is een andere kwetsbare groep waarop wordt ingezet. Daarom is een aantal projecten ondersteund dat zich richt op de toegankelijkheid van opvangvoorzieningen en op professionalisering van de hulpverlening aan alleenstaande oudergezinnen. Er zijn ook projecten die de professionals ondersteunen in het herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Een ander project is bedoeld voor laaggeletterden met schulden, waarbij cliënten vaardigheden ontwikkelen om uit de schulden te komen en te blijven.

Financiële zelfredzaamheid en vroegsignalering

Ook de financiële zelfredzaamheid en vroegsignalering was bij veel toegekende aanvragen een belangrijk thema. Zo wordt een project ondersteund van de Sallandse Dialoog waarin verschillende disciplines - zoals banken, deurwaarders en schuldverleningsorganisaties - samenwerken om problemen met schulden te voorkomen.

Daarnaast wordt bijgedragen aan een instrument om de financiële zelfredzaamheid bij mensen onder bewindvoering te meten. Op deze wijze wordt de doorstroom uit bewindvoering bevorderd. Er wordt ook een methodiek ontwikkeld om ervaringsdeskundigen op gebied van armoede in te zetten bij (maatschappelijke) organisaties.

Dit document bevat de volledige lijst van toekenningen uit het derde tijdvak van de subsidieregeling armoede en schulden. Op 1 februari 2017 opent het vierde tijdvak van de subsidie. Om maatschappelijke organisaties ook in 2018 en 2019 de mogelijkheid te geven subsidieaanvragen in te dienen, is staatssecretaris Klijnsma van plan om nog twee tijdvakken toe te voegen aan de subsidieregeling armoede en schulden.