Home

Publicaties papers Peer Review Social Community Teams

12-02-2016

Op 19 en 20 januari organiseerde SZW (in het kader van het Nederlands Europees voorzitterschap) in Den Haag een zogeheten ‘peer review’ over de inzet van sociale wijkteams bij de bestrijding van armoede. SZW schreef hiervoor – met input van vele publieke- en private partijen – een paper dat als basis diende voor de kennisuitwisseling. Een onafhankelijk expert, twee Europese stakeholders – EAPN en ESN – en de 10 deelnemende lidstaten schreven hier op hun beurt een reactie op – met voorbeelden van een integrale aanpak in hun eigen land. Alle papers zijn door de Europese Commissie gepubliceerd. Een uitgebreid ‘synthesis rapport’ van de bijeenkomst wordt hier binnenkort aan toegevoegd.