Home

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling armoede- en schuldenproblematiek

31-03-2016

Naar aanleiding van ons eerdere nieuwsbericht over de subsidie voor projecten die armoede en schulden bestrijden, heeft het ministerie van SZW veel reacties ontvangen. In dit artikel leest u de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. 

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Als u een mail stuurt naar sub.reg.armoedeschulden@minszw.nl, krijgt u een aanvraagformulier van ons.

Wat is er veranderd ten opzichte van de subsidieregeling 2014 en 2015?

De regeling is beperkt gewijzigd:

 • De subsidieregeling is in 2016 en 2017 alleen bedoeld voor projecten die zich richten op deze kwetsbare doelgroepen:
  • Kinderen in huishoudens met een laag besteedbaar inkomen;
  • Jongeren met een (risico op) schulden;
  • Alleenstaande oudergezinnen;
  • Huishoudens met een langdurig laag inkomen;
  • Niet-westerse huishoudens;
  • Andere naar het oordeel van de minister kwetsbare groepen.
 • De vereiste cofinanciering van ingediende projecten in 2016 of 2017 is verhoogd van 10% naar 25%. Projecten dragen dus zelf voor 25% bij aan de kosten van het project.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

 • Van 23 mei 2016 9:00 uur tot en met 17 juni 2016, 17:00 uur (eerste tijdvak)
 • Van 1 februari 2017 9:00 uur tot en met 28 februari 2017, 17:00 uur (tweede tijdvak).

Waar kan ik de volledige tekst van de subsidieregeling lezen?

Op de website van Overheid.nl

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de subsidieregeling?

Via sub.reg.armoedeschulden@minszw.nl.