Home

 

Verslagen

Hoe bereik je het einde van armoede in Europa?
Caritas overhandigt rapport aan staatssecretaris Klijnsma

Met de Europa 2020-strategie willen de EU-lidstaten bereiken dat in 2020 minstens twintig miljoen minder Europeanen in armoede leven. Maar volgens Caritas – een Europese koepel van katholieke hulporganisaties – leven er sinds de start van de strategie ruim vijf miljoen méér mensen in armoede.  Dat staat in het rapport End Poverty in Europe – Our Solutions to Make it Happen dat Caritas op 14 april aan staatssecretaris Klijnsma overhandigde in Nieuwspoort. 

Lees het volledige verslag.

Verslag Informele SPC 29 en 30 maart 2016

Eind maart vond de halfjaarlijkse informele bijeenkomst van het Sociaal Beschermingscomité plaats. Het Sociaal Beschermingscomité (Social Protection Committee, SPC) adviseert de Raad voor sociale zaken en werkgelegenheid (EPSCO Raad). Naast de maandelijkse vergaderingen in Brussel kregen de leden van het SPC – beleidsmedewerkers uit verschillende EU-lidstaten – deze keer de kans om Amsterdam te ontdekken. Na een verfrissende boottocht van Amsterdam Centraal naar de Marinekazerne neemt ieder lid plaats achter zijn of haar bordje waar het land van herkomst op prijkt. 

Lees het volledige verslag

jaarlijkse Conventie voor inclusieve groei

In Brussel vond maandag de jaarlijkse Conventie voor inclusieve groei (Annual Convention for Inclusive Growth, ACIG) plaats, georganiseerd door de Europese Commissie en bedoeld voor beleidsmakers en maatschappelijk organisaties uit de EU-lidstaten. In haar openingstoespraak benadrukte Eurocommissaris Marianne Thyssen het belang van inclusieve groei; als je armoede wilt verminderen, dan moet er sprake zijn van economische groei waaraan iedereen bijdraagt en van profiteert. ‘Het vraagt om geloofwaardige antwoorden op de echte problemen van de mensen in Europa: ‘The plight of people at risk of poverty, or of the unacceptably high numbers of youth and long-term unemployed in our Member States. Or of the growing divergences in our societies and the harmful effect this has on our potential recovery.’

Lees het volledige verslag, of bezoek de officiële ACIG website voor alle presentatie en interviews.

In gesprek over kinderarmoede in het Europees Parlement 
Op 23 februari organiseerde de Intergroep Kinderrechten van het Europees Parlement een informeel rondetafel debat met vertegenwoordigers van het Nederlandse EU-voorzitterschap, de Europese Commissie, leden van het EP en het maatschappelijk middenveld. Aanleiding was een Schriftelijke Verklaring die 428 Europarlementariërs in december 2015 ondertekenden. Die verklaring roept de Europese Unie op te investeren in kinderen t.b.v. armoedebestrijding. 

Lees het volledige verslag.

Toespraak van staatssecretaris Klijnsma bij Europees Economisch en Sociaal Comité

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 februari namens het Nederlands voorzitterschap een plenaire bijeenkomst van het Europees Economisch en Sociaal Comité bijgewoond. Het EESC bestaat uit vertegenwoordigers van sociale partners en maatschappelijke organisaties en brengt advies uit op sociaaleconomisch terrein. De staatssecretaris lichtte de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap toe, waaronder armoedebestrijding. De Staatssecretaris gaf aan dat na vaststelling van de EU2020-doelstellingen, de armoede in Europa is gestegen in plaats van gedaald. Vervolgens gaf ze aan dat armoede het beste aangepakt kan worden op lokaal niveau. In lijn met het subsidiariteitsbeginsel, moet armoedebestrijding daarom een competentie blijven van de lidstaten. Zij kunnen elkaar echter wel helpen om een effectief armoedebeleid te voeren door kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Lees het volledige verslag

Peer Review over ‘Sociale Wijkteams tegen armoede’


Een “integrale aanpak van armoede” is een van de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap – met als voornaamste doel om kennis en goede voorbeelden uit te wisselen. Een potentieel goed voorbeeld van een integrale aanpak van armoede is het Nederlandse Sociale Wijkteam. Potentieel, omdat er nog winst te behalen valt in hun effectiviteit van armoedebestrijding. Hoe deze ‘Social Community Teams’ beter geëquipeerd kunnen worden om armoede aan te pakken, bespraken we op 19 en 20 januari met delegaties uit 10 andere lidstaten en Europese Stakeholders tijdens een Peer Review. Staatssecretaris Klijnsma heette de gasten welkom waarmee het EU-voorzitterschap ook voor deze prioriteit officieel begon.

Lees meer in het Nederlandstalige of Engelstalige verslag.